Om man som arbetsgivare vill veta mer om mig så har jag kopierat av en del från mina senaste tjänstebetyg.Samtliga och kompletta tjänstebetyg kan mailas över på begäran.


// Petri